UN ประสาน EU ลากคอ ตัวบงการ ในการสังหารหมู่ประชาชนในไทย )))UN ไม่ปล่อยมือให้ลอยนวล

Go down

UN ประสาน EU ลากคอ ตัวบงการ ในการสังหารหมู่ประชาชนในไทย )))UN ไม่ปล่อยมือให้ลอยนวล

ตั้งหัวข้อ  Mamhablue on Fri Dec 21, 2012 7:47 pm

UN ประสาน EU ลากคอ ตัวบงการ ในการสังหารหมู่ประชาชนในไทย )))UN ไม่ปล่อยมือให้ลอยนวล

หลัง
จากสภาEU(สภาสหภาพยุโรป) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประนามรัฐบาลไทย
ในการใช้กำลังทหารเข้าเข่นฆ่าสังหารหมู่ประชาชนผู้มาชุมนุมเรียกร้องตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นสากลโลก ด้วยมือเปล่า
พร้อมกับได้จัดส่งคณะสืบสวนเข้ามาสืบค้นหลักฐานข้อมูลเพื่อนำตัวผู้บงการและ
ผู้ร่ีวมกระทำความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
อันเป็นคดีที่ไม่มีอายุความนั้น แรงกดดันของประเทศสมาชิกร่วมEU
ได้ส่งผลไปยัง UN ซึ่งอยู่ในสภาพนิ่งเฉยทั้งที่ได้รับรู้เรื่องราว
และได้ส่งผู้สังเกตุการณ์เข้าไปยังประเทศไทย
ก่อนเกิดเหตุสังหารหมู่ครั้งนี้ เป็นสาเหตุให้UN
ไม่อาจนิ่งเฉยต่อสภาวะบีบคั้นของประชาคมโลกที่ได้รับรู้ความจริงผ่านสื่อสาร
ไร้สายไปทั่ว ไม่อาจที่จะปัดความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ทั้งไม่อาจพึ่งอำนาจทางการเมืองของสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในสภาพย่ำแย่
ต้องอาศัยปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจจากเอเซีย และยุโรปเพื่อความอยู่รอด
ด้วยสภาวะการบีบคั้นจากประชาคมโลก และ จีึน ซึ่งเป็นสมาชิกถาวร
ได้ส่งสัญญาณด้านลบ ต่อ UN ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อยับยั้งการขยายตัวของปัญหา
อันเป็นที่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกาภายใต้องค์กร CIA สนับสนุน วางแผน
พร้อมทั้งให้งบประมาณในการก่อตั้ง ขับเคลื่อนกลุ่มคนเสื้อเหลือง
ซึ่งเท่ากับสหรัฐได้ขยายขอบเขตอิทธิพลเข้าสู่ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ในทิศทางอันจะนำไปสู่การขยายตัวเป็นการสู้รบระดับภูมิภาค ซึ่งหากทาง UN
ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของUN
ก็จะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเอกสิทธิ์ของสมาชิกถาวร

จากการกดดันจากสภา EU และประเทศที่สูญเสียพลเมืองของตน
ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ นั้น ทำให้ UN
จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อย่างเป็นทางการและเป็นไปตามระบบกฏหมายสากล
อันเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในทันที โดย

Navi Pillay หัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(UN)
ได้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการ
เมืองของไทย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 80 ศพ โดยระบุว่า
การกระทำผิดครั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ หากผลการสอบสวนที่เป็นอิสระได้ผลว่า
ใครก็ตามที่เป็นตัวผู้บงการ อันก่อให้เกิดการสังหารหมู่ประชาชน
อันเป็นความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และละเมิดสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้
ไม่ว่าจะอยู่ในระดับสังคมสูงขนาดใด มีอิทธิพลเพียงใด
ก็ต้องนำตัวมาลงโทษขั้นสูงสุดให้ได้โดยเฉียบขาด
ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสมดุลยภาพแห่งการเคลื่อนไหวในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่ีงนานาประเทศทั่วโลกยอมรับและใช้ในการปกครองUN
ประสาน EU ลากคอ ตัวบงการ ในการสังหารหมู่ประชาชนในไทย )))UN
ไม่ปล่อยมือให้ลอยนวล -Navi Pillay
หัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ทางด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติออกมากล่าวเรียกร้องเมื่อวันจันทร์ให้มีคณะกรรมการสอบสวนที่
เป็นอิสระเพื่อสืบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทย
พร้อมย้ำว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อกฏหมายสากล ฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
โทษสถานเดียวคือ "แขวนคอ " หลังจากสภาEU(สภาสหภาพยุโรป)
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประนามรัฐบาลไทย
ในการใช้กำลังทหารเข้าเข่นฆ่าสังหารหมู่ประชาชนผู้มาชุมนุมเรียกร้องตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นสากลโลก ด้วยมือเปล่า
พร้อมกับได้จัดส่งคณะสืบสวนเข้ามาสืบค้นหลักฐานข้อมูลเพื่อนำตัวผู้บงการและ
ผู้ร่ีวมกระทำความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
อันเป็นคดีที่ไม่มีอายุความนั้น แรงกดดันของประเทศสมาชิกร่วมEU
ได้ส่งผลไปยัง UN ซึ่งอยู่ในสภาพนิ่งเฉยทั้งที่ได้รับรู้เรื่องราว
และได้ส่งผู้สังเกตุการณ์เข้าไปยังประเทศไทย
ก่อนเกิดเหตุสังหารหมู่ครั้งนี้ เป็นสาเหตุให้UN
ไม่อาจนิ่งเฉยต่อสภาวะบีบคั้นของประชาคมโลกที่ได้รับรู้ความจริงผ่านสื่อสาร
ไร้สายไปทั่ว ไม่อาจที่จะปัดความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ทั้งไม่อาจพึ่งอำนาจทางการเมืองของสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในสภาพย่ำแย่
ต้องอาศัยปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจจากเอเซีย และยุโรปเพื่อความอยู่รอด
ด้วยสภาวะการบีบคั้นจากประชาคมโลก และ จีึน ซึ่งเป็นสมาชิกถาวร
ได้ส่งสัญญาณด้านลบ ต่อ UN ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อยับยั้งการขยายตัวของปัญหา
อันเป็นที่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกาภายใต้องค์กร CIA สนับสนุน วางแผน
พร้อมทั้งให้งบประมาณในการก่อตั้ง ขับเคลื่อนกลุ่มคนเสื้อเหลือง
ซึ่งเท่ากับสหรัฐได้ขยายขอบเขตอิทธิพลเข้าสู่ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ในทิศทางอันจะนำไปสู่การขยายตัวเป็นการสู้รบระดับภูมิภาค ซึ่งหากทาง UN
ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของUN
ก็จะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเอกสิทธิ์ของสมาชิกถาวร จากการกดดันจากสภา EU
และประเทศที่สูญเสียพลเมืองของตน ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ นั้น
ทำให้ UN จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการ
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
อย่างเป็นทางการและเป็นไปตามระบบกฏหมายสากล
อันเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในทันที โดย Navi Pillay
หัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(UN)
ได้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการ
เมืองของไทย ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 80 ศพ โดยระบุว่า
การกระทำผิดครั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ หากผลการสอบสวนที่เป็นอิสระได้ผลว่า
ใครก็ตามที่เป็นตัวผู้บงการ อันก่อให้เกิดการสังหารหมู่ประชาชน
อันเป็นความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และละเมิดสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้
ไม่ว่าจะอยู่ในระดับสังคมสูงขนาดใด มีอิทธิพลเพียงใด
ก็ต้องนำตัวมาลงโทษขั้นสูงสุดให้ได้โดยเฉียบขาด
ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสมดุลยภาพแห่งการเคลื่อนไหวในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่ีงนานาประเทศทั่วโลกยอมรับและใช้ในการปกครอง ที่มา


http://www.democraticthai.co.cc/2010/09/un-eu.html
[b]http://www.democraticthai.co.cc/2010/09/un-eu.html[/b]www.democraticthai.co.cc
avatar
Mamhablue
Senior gen.member
Senior gen.member

จำนวนข้อความ : 202
Join date : 23/09/2012

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ