จี้ต่อมสำนึก ตลก ศาน รัฐธรรมนวย อีกครา

Go down

จี้ต่อมสำนึก ตลก ศาน รัฐธรรมนวย อีกครา

ตั้งหัวข้อ  goosehhardcore on Fri Jun 22, 2012 10:29 am

จี้ต่อมสำนึก ตลก ศาน รัฐธรรมนวย อีกครา

อำนาจ อธิปไตย เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นอำนาจบังคับให้ประชาชนภายในรัฐ ภายในประเทศปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติ และยังใช้ในการอ้างสิทธิ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มอำนาจใด ๆ เข้ามามีอำนาจเหนือพื้นที่รัฐนั้น ๆ

อำนาจ อธิปไตย ยังมีความแตกต่างกันไป ในแต่ละระบอบของการปกครอง เช่น ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

ในระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ อำนาจอธิปไตย เป็นของพระมหากษัตริย์ กษัตริย์ เป็นผู้บริหารสูงสุด ในการปกครองประเทศ
... ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ จากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน โดย “คณะราษฎร์” ที่นำโดย นายปรีดี ... ทำให้ประเทศ...มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรก...
และ รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก ก็ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า อำนาจสูงสุดในประเทศ เป็นของ ราษฎร หรือ อำนาจ อธิปไตยเป็นของปวงชน...
หลักพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ถือว่า ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจ เป็นเจ้าของอำนาจ อธิปไตย โดยการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนจากราษฎร เข้ามา เพื่อจัดตั้งรัฐบาลทำการบริหารประเทศ

การปกครองแบบ ระบอบ ประชาธิปไตย จะมีการแบ่งแยกอำนาจ อธิปไตย ออกเป็น สามด้าน คือ
1. อำนาจ นิติบัญญัติ คือ การ ออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ
2. อำนาจ บริหาร คือ อำนาจการใช้ หรือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. อำนาจ ตุลาการ คือ อำนาจในการพิจารณา วินิจฉัยอรรถคดี


ทั้ง สาม อำนาจ โดยหลักการ สามารถควบคุม ตรวจสอบ และยับยั้ง ซึ่งกันและกันได้ ทั้งสาม อำนาจ จะแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้เด็ดขาด แต่มีการถ่วงดุลกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน

อำนาจใด อำนาจหนึ่ง ในสามอำนาจนี้ จะมีอำนาจเหนืออำนาจใด อำนาจหนึ่งไม่ได้เด็ดขาด
ที่สำคัญที่สุด ทุกอำนาจต้องยึด และเกี่ยวโยงกับประชาชน มาจากการเห็นชอบ และผ่านการเลือกของประชาชน จึงจะเลือกได้ว่า เป็น ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


แต่ ณ. เวลานี้ในประเทศไทย มีอำนาจหนึ่งที่ไม่ได้ยึดโยง หรือไม่มีที่มาจากประชาชน คือ อำนาจ ตุลาการ ตุลาการ จึงเป็น และผู้มีอำนาจพิเศษที่ผิดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เพราะที่มาของ ตุลาการ ใน เวลานี้ ไม่ได้มาจากประชาชน แต่มาจาก ลูกกะโปกของอำมาตย์ เมื่อ 19 กันยายน ...
ดังนั้น ตุลาการ จึงกลายเป็นอีกเครื่องมืออีกแบบหนึ่งที่ ฝ่ายไม่เห็นด้วยในการปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย เพื่อใช้ในการในทำลาย ล้มล้างคู่ต่อสู้ทางการเมือง เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลัง จากมีการยึดอำนาจ 19 กันยายน ... เราได้เห็นการใช้อำนาจของ ตลก. ศานรัฐธรรมนวย แบบลุแก่อำนาจ เหลิงอำนาจ โค่นล้ม ฝ่ายตรงข้าม และที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่า ศานรัฐธรรมนวย เหิมเกริม เติมคำลงในข้อกฎหมาย เหลิงในอำนาจ ใช้อะไรก็ได้ในการตัดสิน แม้แต่พจนานุกรมก็ยังนำมามาใช้ เหลิงอำนาจ เหิมเกริม ลุแก่อำนาจ ล่าสุด สั่งประธานสภา ผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นประมุข ของหนึ่งในสามอำนาจ ในการบริหารประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย ให้ชะลอในการโหวต ในวาระ 3 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลือกตั้ง สสร. เพื่อยกร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป.

ดังนั้น ประเทศ...ในวันนี้ จึงได้เกิดการแบ่งขั้ว แบ่งข้าง กันแบบไม่เคยปรากฏมาก่อน ในประวัติศาสตร์ ... กลายเป็นความขัดแย้งกัน ระหว่าง ฝ่ายประชาธิปไตย และฝ่าย เผด็จการ

ทั้งนั้น ทั้งนี้ เป็นเพราะ อำนาจตุลาการ ไม่ทำหน้าที่ของตนเอง ไม่รักศักดิ์ศรีของตนเอง แต่ยอมเป็นลูกกะโปก ของอำมาตย์ ยอมอยู่ใต้อำนาจมืดแบบ ขอให้สั่งมา เราจะจัดให้ทันที

นั่นเป็นเพราะว่า ตลก. ศานรัฐธรรมนวยเหล่านี้ไม่ได้ยึดโยงเกี่ยวข้องกับประชาชน ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย แต่มาจากผลพวงของรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน ...

ดังนั้น แดงอิสระ อเมริ..กา จึงขอจี้ต่อมสามัญสำนึกของ ตลก.ศานรัฐธรรมนวยให้มีสามัญสำนึกชั่วดีขึ้นมาบ้าง อย่างน้อยเมื่อตายไปลูกหลานจะได้ไม่อายในการอ่านประวัติและสดุดีหน้าศพก่อนเผา

และขอเชิญพี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินออกมาแสดงพลังมวลชน ในวัน อาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2555 ให้ขี้ข้าอำมาตย์ อำมาตย์ ตลก. ศานรัฐธรรมนวยหนาว และจะได้รู้ว่าเวลานี้ไผ๋เป็นไผ๋เสียที
แดงอิสระ อเมริ..กา
6/17/12


_________________________________

Shocked Shocked Shocked No No No affraid affraid affraid Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
avatar
goosehhardcore
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 6012
Join date : 12/06/2010
ที่อยู่ : Bangkok Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ