วาระสุดท้ายของเผด็จการประยุทธ จะจบลงอย่างไร?

Go down

วาระสุดท้ายของเผด็จการประยุทธ จะจบลงอย่างไร?

ตั้งหัวข้อ  goosehhardcore on Tue Aug 05, 2014 10:25 pmบทวิเคราะห์
วาระสุดท้ายของเผด็จการประยุทธ จะจบลงอย่างไร?


ภายหลังจากยุคคณะราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อนายปรีดี พนมยงค์
ถูกกำจัด และจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ก้าวขึ้นสู่อำนาจ เริ่มต้น
ยุคเผด็จการทหาร เป็นตัวพ่อของเผด็จการที่มีการสืบทอดต่อมา
อีกหลายชุด

ยุคเผด็จการจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม เป็นเผด็จการทหารล้วนๆ
ไม่ได้ถูกบงการจากกษัตริย์เหมือนยุคหลังๆ จะได้รับการสนับสนุนก็
จากจักรวรรดินิยมอเมริกาเท่านั้น เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ กษัตริย์มี
ความไม่ไว้วางใจจึงหาทางโค่นล้ม

ดังนั้นต่อมากษัตริย์ ก็ร่วมมือกับจักรวรรดินิยมอเมริกา
สนับสนุนให้จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารโค่นล้มจอมพล
ป. พิบูลย์สงคราม สาเหตุเนื่องจาก จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม เอาใจ
ออกห่างจากสหรัฐอเมริกา ไปเปิดสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

และมีดำริที่จะรื้อพื้นคดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ ซึ่งคือการเล่นงาน
ร.๙ นั้นเองจึงถูกชิงลงมือก่อน เผด็จการทหารชุดแรกจึงจบลงด้วยน้ำ
มือของกษัตริย์ กับจักรวรรดินิยมอเมริการ่วมมือกัน

เป็นการเริ่มต้นยุคเผด็จการทหารชุดที่ ๒ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกษัตริย์กับจักรวรรดินิยมอเมริกา อย่างเต็มที่ เป็นเผด็จการสูงสุด
มีอำนาจเบ็ดเสร็จจนกษัตริย์หวั่นเกรง จุดจบของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
มาถึงอย่างรวดเร็วเสียชีวิตอย่างลึกลับ “ม้ามแตก”

เพราะมีเมียมาก ในวัยก่อนเกษียณอายุราชการ แล้วถูกยึด
ทรัพย์หมดแบบ ถอนรากถอนโคน

จอมพลถนอม กิติขจร กับจอมพลประภาส จารุเสถียร
ที่เป็นแขนขวากับแขนซ้ายของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็สืบ
ทอดอำนาจเผด็จการแทนเป็นเผด็จการ ทหาร ชุดที่ ๓ มีอำนาจ
ล้นฟ้าเช่นเดียวกัน จอมพลถนอม กิติขจร

เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และผู้บัญชาการทหารสูงสุด จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการทหารบก อีกทั้ง
มีข่าวทำนองว่า พล.อ. ณรงค์ กิติขจร เลขาธิการ กตป. บุตรชายของ
จอมพล ถนอม กิติขจร และเป็นบุตรเขยของ จอมพลประภาส จารุเสถียร

ประกาศกับลูกน้องว่า ตนจะเป็นประธานาธิบดีคนแรก
ของประเทศไทย ซึ่งหมายถึงจะต้องยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์
เผด็จการทหารชุดที่สามจึงถูกจัดการ โดยใช้แผนแอบสนับสนุนขบวน
การนักศึกษาประชาชน ผู้รักประชาธิปไตย ให้ลุกฮือโค่นล้ม

เรียกว่า “สามทรราช” แล้วทำการยึดทรัพย์เช่นเดียวกับ
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขุดรากถอนโคนสิ้นฤทธิ์ที่จะลุกขึ้นมา
ต่อสู้หมดยุคเผด็จการทหาร ที่จะมีอำนาจล้มระบอบกษัตริย์อย่างถาวร

ต่อจากนั้นยุคทหารก็ค่อยๆ ลดต่ำลง ยุคทุนนิยมได้รับการปลด
โซ่ตรวนจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ก็ค่อยๆ ไต่ระดับสูงขึ้นความ
ขัดแย้งหลักจึงกลายมาเป็น ระหว่างระบอบกษัตริย์ ที่เป็นกลุ่มทุนเก่า
อนุรักษ์นิยม กับกลุ่มทุนที่ค่อยๆ พัฒนาเป็นทุนใหม่โลกาภิวัตร

การก่อรัฐประหารยึดอำนาจ แม้จะทำโดยทหาร แต่ได้รับการบงการ
โดยกษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าการรัฐประหารในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
การยึดอำนาจรัฐประหารวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ การยึดอำนาจรัฐประ
หารในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ล้วน ถูกบงการโดยกษัตริย์ทั้งสิ้น

การยึดอำนาจรัฐประหารในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
โดยการทำของ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ที่ได้รับการบงการโดย
กษัตริย์ และให้พลเรือนคือนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องค์มนตรี
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเนื้อหอย

บริหารประเทศแบบเผด็จการสุดขั้ว อยู่ได้ ๑๑ เดือน
ก็ต้องพบจุดจบถูกทหารยึดอำนาจ จบเผด็จการชุดที่ ๔

ทหารที่ยึดอำนาจคือกลุ่ม จปร. ๗ นำโดย พัน.อ. มนูญ รูปขจร
ที่กษัตริย์ไม่ค่อยปลื้ม สนับสนุนให้ พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็น
นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศอย่างขัดๆ ฝืนๆ เพราะกษัตริย์ไม่สนับสนุน

เผด็จการชุดที่ ๕ จึงอยู่ได้เพียงสองปีกว่า ก็ถูกล้มกลางสภาฯ
รัฐประหารเงียบสนับสนุนให้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ คนของกษัตริย์
ขึ้นครองอำนาจแทน เป็นยุคเผด็จการครึ่งใบอยู่ได้เกือบ ๑๐ ปี

จบจากนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นประธานองค์มนตรี จบได้สวยกว่า
เผด็จการคนก่อนๆ เพราะก้าวลงจากอำนาจด้วยตนเองไม่ถูกโค่นล้ม
นี่คือเผด็จการชุดที่ ๖ ที่กษัตริย์หนุนเต็มที่

ส่วนเผด็จการชุดที่ ๗ เป็นเผด็จการทหารที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากกษัตริย์ จึงอยู่ได้ไม่ยาวคือชุด พล.อ. สุจินดา คราประยูร
กลุ่ม จปร. ๕ กษัตริย์สนับสนุนกลุ่มจปร. ๗ที่นำโดยพล.ต.จำลอง ศรีเมือง
นำประชาชนลุกขึ้นโค่นล้ม เช่นเดียวกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ปิด
ฉากยุคทหาร อย่างอัปยศอีกชุดหนึ่ง

หมดจากยุคทหาร ก็เข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตร
ทหารหมดอำนาจของตนเอง ที่มีบทบาทเป็นเพียง “พวกหลงยุค”
รับใช้กษัตริย์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน หรือ
พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา

ที่กำลังระเริงอยู่กับอำนาจในปัจจุบันก็ตาม หมดประโยชน์
ในการใช้เมื่อไหร่ก็ถูกเขี่ยทิ้งอย่างที่ พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน
ประสบมาแล้ว เผด็จการชุดที่ ๘ จึงไม่มีชื่อ พล.อ. สนธิ บุญยตกลิน
เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับเป็น พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์

องค์มนตรีคนสนิทของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจ จากกษัตริย์ให้ดำรงตำแหน่งนายก
รัฐมนตรีแทน แต่ไม่กล้าครองอำนาจอย่างยาวนาน รีบคายอำนาจ
หวังให้พรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สืบอำนาจแทน

เพื่อลวงโลกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย นี่คือ
ความเจ้าเล่ห์ของกษัตริย์ภูมิพล แต่แผนนี้ไม่ประสบความสำเร็จ
เพราะคนไทยตาสว่างทั้งแผ่นดินแล้ว รู้ทันเล่ห์กลโกงของกษัตริย์
ภูมิพลหมดแล้ว

การรัฐประหารยึดอำนาจในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จึงเกิดขึ้น และพล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา จะต้องนั่งควบนายก
รัฐมนตรี กับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เพื่อความมั่นคงในอำนาจ
เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารชุดที่ ๙

ในยุคที่ประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นยุคโลกาภิวัตร
จึงน่าสนใจที่จะวิเคราะห์ว่า วาระสุดท้าย จะจบลงอย่างไร? ชุดที่ ๑
ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๕ และชุดที่ ๗ จบลงด้วยน้ำมือกษัตริย์

ชุดนายธานินทร์ กรัยวิเชียร จบลงด้วยทหารอีกฝ่าย
ยึดอำนาจ ยุคของ พล.อ. เปรม ติณลาสูลานนท์ และชุดของ
พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์ จบลงด้วยการคายอำนาจ แล้ว พล.อ.
ประยุทธ จันทร์โอชา จะจบลงอย่างไร?

ในเวลานี้ พล.อ. ประยุทธ คงยังไม่ได้คิด
เพราะกำลังหลงระเริงอำนาจ แต่พอเวลาผ่านไปซักหนึ่งปีก็คง
หมดเวลาขาขึ้น ต้องคิดถึงตอนจบว่า จะลงเอยอย่างไร วางมือแบบ
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ หรือ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์ ก็คงไม่ราบ
รื่นเหมือนยุค ๒ พล.อ. ที่ผ่านมา

เพราะประชาชนไม่ยอมให้จบลงแบบนั้นอีก อำนาจทหาร
อำนาจกษัตริย์ก็อาจจะคุ้มครองไม่ได้ เพราะเป็นยุคปลายรัชกาล
ที่เสื่อมอย่างหนักและไม่ใช่ยุคของทหารอีกแล้ว

ครั้นคิดจะครองอำนาจ แบบแช่แข็งอย่างยุค
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิติขจร ตามที่ตั้ง
ท่าอยู่เวลานี้ก็เป็นไปได้สูงที่จะจบลงทั้งคู่ แบบประเทศสาธารณ
รัฐเนปาล คือราชวงค์ปาเลวี กับเผด็จการทหารถูกประชาชนโค่น
ล้มพร้อมกัน

สรุปว่า พล.อ. ประยุทธ คงจะเป็นเผด็จการ
ทหารชุดสุดท้ายที่จะกอดคอ พาเจ้านาย คือ กษัตริย์...ลง
เหวด้วยกันทั้งคู่ เพราะฝืนกระแสโลก และไม่ฟังเสียงประชาชน

มัวเมาในอำนาจอย่างไม่ลืมหูลืมตา ปราบปราม
เข่นฆ่าประชาชน ครั้งแล้วครั้งเล่า สร้างบาป สร้างกรรม
อย่างมหันต์ที่ประชาชนไม่อาจให้อภัยได้อีกแล้ว

“ระบอบเผด็จการและระบอบกษัตริย์...จงพินาศ
ประชาชนและระบอบประชาธิปไตยจงเจริญ”

กลุ่มแดงสยาม
4 สิงหาคม 2014 เวลา 20:34 น.
avatar
goosehhardcore
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 6012
Join date : 12/06/2010
ที่อยู่ : Bangkok Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วาระสุดท้ายของเผด็จการประยุทธ จะจบลงอย่างไร?

ตั้งหัวข้อ  goosehhardcore on Wed Oct 15, 2014 5:22 pm

การที่ คสช.กำลังเล่นบทแก้ปัญหาจับฉ่าย นับตั้งแต่ เรื่องคุมวิน,ไล่จับบ่อนไก่, จัดระเบียบรถตู้, เข้มงวดแรงงานต่างด้าวนั้น

สะท้อนธรรมชาติอย่างหนึ่งของตำรวจ-ทหารได้ดีมาก คือ

คนเหล่านี้คิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่เป็น, และมองอะไรพ้นไปจากเหตการณตรงหน้าไม่ได้

คือแม่งเหนมอไซเถื่อนเยอะ แม่งก็จัดระเบียบมอไซ,โดยไม่มองว่าการที่มอไซรับจ้างเปนที่นิยม เปนเพราะระบบขนส่งมวลชนมันห่วย และการแก้ที่มอไซหรือรถตู้ มันเปนแค่ปลายเหตุ

แม่งเหนต่างด้าวเยอะ,แม่งก้จับก็เข้ม,โดยไม่เคยจินตนาการต่อว่า การเข้มแบบนี้จะแก้ปัญหาอะไรได้? และจะนำปัญหาอะไรตามมา?

เห็นคนต้านรปห. ก้อตามจับตามล่าเขา,เอาไปข่มขู่ แล้วคิดว่าเขาจะเปลี่ยนใจมารักตัว

คนแม่งเศร้าที่ประเทศถอยหลังเข้าคลอง ก็ไปเอาดนตรีจ่ามาเล่นให้เขาดู แจกขนมให้เขาแดกฟรี

แต่เมื่อไหร่ก้ตามทีที่ต้องดีลกับเรื่องนโยบาย,เรื่องในสเกลใหญ่ระดับประเทศ สิ่งที่ คสช.ทำ คือ

ลอกเขาเอา ( โครงการน้ำ,รถไฟ,ห้องเรียนอัจริยะ)

แน่ล่ะ,นอกจากความโง่ส่วนตัวของเหล่าขุนทหารแล้ว
เราต้องยอมรับว่า คนเหล่านี้ ไม่ได้แพรคทิซมาเป็นมันสมองของรัฐ,หรืออีกนัยหนึ่ง,ระดับผู้บริหาร

แต่ฝึกฝนมาอีกแบบ,คือเป็นมือเปนไม้, เปนกลไกของรัฐในก่รแก้ปัญหาระดับผู้ปฏิบัติ

เปรียบง่ายๆให้เหนภาพว่า, คนแม่งเปนภารโรงมาทั้งชีวิต,จู่ๆลุกขึ้นมายึดอำนาจครูใหญ่ บริหาร รร.เอง

รร.แม่งจะไปรอดไหม?

แหม,ขี่จักรยานยังต้องหัด แล้วเรื่องใหญ่ขนาดตั้งตนเองเปนรัฐาธิปัตยแล้วบริหารประเทศที่มีคนเกือบเจ็ดสิบล้าน,ใจคอแม่งจะทำมึนๆลุยแบบมั่วๆเมาๆเอาเลยหรือ!

Comments:

ปัญหาตอนนี้คือปล้นเค้ามาแล้วทำไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มยังไง ก็เลยไปหาอะไรทำพอแก้หน้าไปวันๆ ว่ากูจะมาแก้ปัญหาน่ะ มึงต้องเชื่อใจ นอกจากจ่ายเงินคืนชาวนา ก็ยังไม่เห็นว่าจะทำอะไรเป็นรูปเป็นร่าง นอกจากเรียกคนมารายงานตัว กับปรับย้ายตำแหน่ง และดูหนังฟรี นี่ก็พึ่ง...

เรื่องนี้ก็ต้องให้ คสช จัดระเบียบนะครับ ผมเชื่อว่าชายชาติทหารทำได้

ชัดเจน คือ ใช้เงินเก่งโกงเก่งหาเงินเข้าประเทศไม่เป็น ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นคิดแล้วเศร้าประเทศกู

แต่ไหนแต่ไรม่ทหารไทยทำเป็นอยู่2เรื่องคือเอาปืนยึดอำนาจประเทศ กับเอาปืนไล่ยิงคนไทยด้วยกันเอง ตอนนี้ทหารไทยอยากจะเสนอหน้าทำเป็นจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองแต่เลือกหยิบเลือกจับแต่ละอย่าง ไม่ได้แสดงถึงรอยหยักของสมองเลย โชว์โง่ โชว์ควายอยู่ได้แทบทุกวัน

ท ถูกสอนให้มารบ/เชื่อฟังคำสั่ง/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มิใช่แก้ปีญหาระยะยาว

พูดอีกก็ถูกอีก

ไม่รอด

เอาภารโรงมาเป็นครูใหญ่ ถูกใจประโยคนี้ครับ
สะท้อนได้ตรงดีมาก

มือไม่ถึงแต่อยากเป็นผู้บริหาร คงนึกว่าง่ายเหมือนเล่นขายของ

เห็นทุกมุมเลย สุดยอดอิอิอิ บอกได้คำเดียว โง่จริงๆไปไม่รอดหรอก

กุงงว่าทีมกุนซือมันไม่มีเหรอ ทีพรอพากันด้าเรื่องอื่นเก่งชิบ

พูดถูกต้องทุกประการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนที่อำนาจแต่ไม่มีสมองพาประเทศล่มจม

สุดท้ายไปใหนไม่รอด ไม่มีประเทศใดต้อนรับก็ต้องมุดรูอยู่หรือฆ่าตัวตาย นี่แหลผลตอบแทนที่รับใช้อำมาตย์
avatar
goosehhardcore
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 6012
Join date : 12/06/2010
ที่อยู่ : Bangkok Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ