คำพยากรณ์ ยุคที่๗......

Go down

คำพยากรณ์ ยุคที่๗......

ตั้งหัวข้อ  lucky m. on Thu Jul 26, 2012 6:38 am

คำพยากรณ์ ยุคที่๗ "ชมบุญทรราชย์"
[color:7011=rgb(0,255,255)]

[color:7011=rgb(241,194,50)]
คำพยากรณ์ของ โหร"พลูหลวง"
[color:7011=rgb(153,153,153)]โดยคุณกำแหง ภริตานนท์


อาจารย์ ประยูร อุลุชาฏะ [color:7011=rgb(118,165,175)](พลูหลวง)อ.พลูหลวง ได้ละสังขารทิ้งร่างไปเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2543 แต่ได้ฝากผลงานโดยเฉพาะ
การ [color:7011=rgb(111,168,220)]ทำนายความเป็นไปของบ้านเมือง ได้อย่างแม่นยำ ยิ่งกว่าตาเห็น ซึ่งผู้เขียนขอสรุปโดยย่อให้ประชา
ชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลัง ได้รับรู้ จดจำ และมีความภูมิใจใน โหราศาสตร์ไทย ตามแนว
วิทยาศาสตร์ของอาจารย์ไว้ดังนี้

[color:7011=rgb(111,168,220)] ประเทศสยาม ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยเมื่อ 24 มิถุนายน 2482 ประกาศเวลา 09.00 น. เมื่อ
ผูกดวงกาลชาตาก็จะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎ อาจารย์ได้วิจารณ์ไว้ว่า...

[color:7011=rgb(224,102,102)]" คำว่าสยามหรือเสียมเป็นคำที่สำคัญที่สุด เพราะมาควบคู่กับความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรทุก[color:7011=rgb(224,102,102)]ยุค
[color:7011=rgb(224,102,102)] ทุกสมัย การเปลี่ยนชื่อประเทศซึ่งเท่ากับการทำลายเอกลักษณ์ของชาติ เป็นการฉีกประวัติศาสตร์
โดยสิ้นเชิง "


อ.พลูหลวง ได้พยากรณ์ดวงชาตาการเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยไว้ จะเห็นว่าอาจารย์ได้แบ่งออก
เป็น 10 ยุคในรอบร้อยปี โดยแต่ละยุคมีอายุ 10 ปี นับแต่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศ

[color:7011=rgb(255,217,102)]1. ยุคกาลี
[color:7011=rgb(255,217,102)]2. มิตรมาเยือน
[color:7011=rgb(255,217,102)]3. เฉือนดินแดน
[color:7011=rgb(255,217,102)]4. แสนแค้นกลางเขาควาย
[color:7011=rgb(255,217,102)]5. ลายเสือครองเมือง
[color:7011=rgb(255,217,102)]6. ฟูเฟื่องชาวสังคม
[color:7011=rgb(255,217,102)]7. ชมบุญทรราชย์
[color:7011=rgb(255,217,102)]8. ชาติวิปโยค
[color:7011=rgb(255,217,102)]9. โรคคลาย
[color:7011=rgb(255,217,102)]10. หายกังวล[color:7011=rgb(111,168,220)] ถอดความพยากรณ์ โดย [color:7011=rgb(204,0,0)]"รุ่งศิลา"[color:7011=rgb(194,123,160)]1. [color:7011=rgb(194,123,160)] ยุคกาลี[color:7011=rgb(194,123,160)] [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2482-2492


 • [color:7011=rgb(224,102,102)]สงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุโรประเบิดขึ้น 1 กันยายน พ.ศ.2482


 • กบฏพระยาทรงสุรเดช พ.ศ.2482 ผู้ถูกนำตัวมาประหารชีวิต ด้วยการยิงเป้าจำนวน 18คน ซึ่ง
  เป็นที่มาของชื่อ [color:7011=rgb(224,102,102)]กบฏ 18 ศพ จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถูกลงโทษทั้งหมด มีผู้ใดกระ
  ทำผิดจริงหรือไม่ เพราะถูกตัดสินโดยศาลพิเศษ ที่บรรดาผู้พิพากษาคือผู้ที่รัฐบาลแต่งตั้ง และไม่
  มีทนายจำเลย มีความชัดเจนว่าอุบัติการนี้สร้างขึ้นเพื่อหาเรื่องกำจัดบุคคลที่หลวงพิบูลสงคราม
  [color:7011=rgb(153,153,153)](จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม) เห็นว่าน่าจะเป็นศัตรูของตนเท่านั้น • [color:7011=rgb(224,102,102)]สังหาร 4 อดีตรัฐมนตรี พ.ศ. 2492
  [color:7011=rgb(255,217,102)]นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายถวิล อุดล และ[color:7011=rgb(255,217,102)] นายจำลอง ดาวเรือง 3 ใน "4เสืออีสาน"[color:7011=rgb(111,168,220)] ถูกยิง
  คารถ ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาโดยไม่มีตำรวจได้รับความบาดเจ็บสักคน


[color:7011=rgb(194,123,160)] 2. [color:7011=rgb(194,123,160)]มิตรมาเยือน[color:7011=rgb(194,123,160)] [color:7011=rgb(246,178,107)] ตรงกับช่วง พ.ศ.2492-2502


 • [color:7011=rgb(111,168,220)]ฝรั่งอั๊งม้อ มาเยือน เรือนชานจนเป็นเทือก หลังสงครามโลก แถมชักชวนเป็นพวกให้ช่วยกันขัด
  ขวางลัทธิคอมมิวนิสต์

[color:7011=rgb(194,123,160)] 3. เฉือนดินแดน [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2502-2512 • แพ้คดีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 15มิถุนายน2505 [color:7011=rgb(224,102,102)]เสียเขาพระวิหารให้กัมพูชา
  สมัย [color:7011=rgb(0,255,0)]จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 และ ผู้นำจอมเผด็จการของไทย


[color:7011=rgb(194,123,160)] 4. [color:7011=rgb(194,123,160)]แสนแค้นกลางเขาควาย [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2512-2522


 • วันมหาวิปโยค[color:7011=rgb(224,102,102)] 14ตุลาคม2516 การปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย ต่อต้าน เผด็จการ
  [color:7011=rgb(106,168,79)][color:7011=rgb(0,255,0)]ถนอม-ประภาส-ณรงค์ และ
 • วันฆ่าพิราบขาว[color:7011=rgb(224,102,102)] 6ตุลาคม2519 การล้อมฆ่าอย่างเหี้ยมโหด นักศึกษาเยาวชนมือเปล่าในมหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร์ บางส่วนที่ [color:7011=rgb(111,168,220)]เคียดแค้นหนีตายไปเข้าร่วมจับอาวุธขึ้นสู้รัฐบาล กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
  ประเทศไทย


[color:7011=rgb(194,123,160)] 5. [color:7011=rgb(194,123,160)]ลายเสือครองเมือง [color:7011=rgb(246,178,107)] ตรงกับช่วง พ.ศ.2522-2532 • [color:7011=rgb(147,196,125)]พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์[color:7011=rgb(147,196,125)] [color:7011=rgb(111,168,220)]นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย
  3 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2531


[color:7011=rgb(194,123,160)] 6. ฟูเฟื่องชาวสังคม [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2532-2542 • หมด[color:7011=rgb(0,255,0)] ยุคป๋าครองเมือง ดันหลังลงด้วยตำแหน่ง [color:7011=rgb(0,255,0)]"รัฐบุรุษ" เข้าสู่ยุคนายกฯ[color:7011=rgb(111,168,220)] [color:7011=rgb(159,197,232)]ชาติชาย ชุณหะวรรณ
  ผู้เปลี่ยน [color:7011=rgb(224,102,102)]สนามรบเป็นสนามการค้า เศรษฐกิจฟูเฟื่องไปทั่วแดนไทย ไพร่ฟ้าหน้าใสคิดเงินได้เงิน
  คิดทองได้ทอง เป็นที่ขัดอกขัดใจ จอมมาร ยิ่งนัก บังอาจเจริญเกินหน้า นำพาความมั่งคั่งมา โดย
  มิได้ขออนุญาต จึงมีอุบัติเหตุ สิบล้อเฉี่ยว[color:7011=rgb(153,153,153)] ช๊อปเปอร์[color:7011=rgb(153,153,153)] คันงามลงข้างทางไป จบข่าวต่างประเทศ


[color:7011=rgb(194,123,160)] 7. ชมบุญทรราชย์ [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2542-2552


 • ดูจากช่วงเวลากอร์ปกับ คำทำนายยุคที่ 7 นี้ น่าจะหมายถึง ระบอบปกครองโดยทรราช[color:7011=rgb(241,194,50)]

  ... ถ้าในสายตา ฝ่ายเหลือง ทรราชบุคคล คงได้แก่ พตท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร ซึ่งดำรงตำแหน่ง
  นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544–2549 แต่ดูช่วงเวลาคลาดเคลื่อน ก่อน 2ปี และหลัง 3ปี
  หากว่ากันตามลายลักษณ์อักษร คำทำนายดังกล่าวแฝงนัยยะไว้ ซึ่งทรราชไม่น่าจะใช่[color:7011=rgb(111,168,220)]ทักษฺิณเสียแล้ว

  ... จากเหตุการณ์ล่าสุดเลือดสดๆ ทรราชคงจะต้องเป็น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[color:7011=rgb(111,168,220)] นายกรัฐมนตรีคนที่ 27
  เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 17ธันวาคมพ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง 2 ปี รับคำสั่งปราบปรามฆ่า
  ฟัน เสื้อแดง ที่คิดเห็นต่าง ไปกว่า 100 ศพ บาดเจ็บเกิน 2,000 คน ทว่าหากพิจารณาอย่างรอบคอบ
  ช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะมีอำนาจวาสนาในปึ พ.ศ.2551 ย้อนหลังกลับไป 9 ปีถึง พ.ศ.2542 ของมาร์ค
  ก็ไม่น่าจะใช่อีก ...แล้ว [color:7011=rgb(224,102,102)]ใครคือทรราชตนนั้น ที่เป็น เจ้าแห่งระบอบทรราชย์ ดังกล่าว

  ...เป็น ปริศนาพยากรณ์[color:7011=rgb(230,145,56)] ที่เราท่านที่เคารพ ต้องช่วยกัน ขบคิดเสียแล้ว "ชมบุญทรราชย์" เกินสติ
  ปัญญาของเกล้ากระผม ที่จะค้นคิดเสียนี่กระไร คิดไม่ออกจริงๆ คงต้องยอมแพ้ ขอรับ


[color:7011=rgb(194,123,160)] 8. [color:7011=rgb(194,123,160)]ชาติวิปโยค[color:7011=rgb(194,123,160)] [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2552-2562 • สรุปคร่าวๆได้ว่า จากเค้าลางหายนะที่สั่งสมไว้ โดยน้ำมือของกลุ่มคนชั่ว ละโมภ อสัตย์ เหี้ยมโหด และ
  ขาดศีลธรรม บ้านเมืองประเทศนี้ คงต้องทุกข์ระทมแสนสาหัสไป 10 ปี นับต่อจากนี้...ย่างปีที่1 หายนะ
  ก็มาเยี่ยมเยือน


 • [color:7011=rgb(224,102,102)]ผู้ปกครองไร้เมตตาธรรม ประเดิมด้วยชีวิตประชาชนมือเปล่า กว่า100 ศพ สั่งสมความเคียดแค้นชิงชัง
  ในหมู่ชนที่ยังรอด รอการแก้แค้นเอาคืน...สัญญาณประทุมิคสัญญี เสียงกัมปนาทของระเบิดลูกแล้วลูกเล่า
  ตูมตามสนั่นหวั่นไหวทั่วทุกมุม ในกลางพระนครเมืองหลวงของกลุ่มชนผู้ฟุ้งเฟ้อ กระทำหักหาญเหยียบย่ำ
  น้ำใจของพี่น้องร่วมชาติกลุ่มใหญ่


 • [color:7011=rgb(224,102,102)]เลือดล้างด้วยเลือด ปืนต้องต้านด้วยปืน คำประกาศของผู้ถูกกระทำ


 • [color:7011=rgb(224,102,102)]แผนการของทรราชคนโง่ ที่จะปลุกปั่นความเป็น "ชาตินิยม" และเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้ ด้วย
  การยั่วยุให้เกิดสงครามชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ กัมพูชา ในกรณี ปราสาทพระวิหาร
  ซึ่งมีแนวโน้มอย่างสูงที่เกิดได้ทุกขณะ [color:7011=rgb(153,153,153)](โดยเฉพาะ ณ.เวลานี้ได้มีการฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายประชาชนใน
  [color:7011=rgb(153,153,153)]แนวเขตชายแดนด้านดังกล่าว อพยพลี้ภัยการสู้รบแล้ว ซึ่งจะมีใครเชื่อว่าปีพ.ศ.2553 จะเกิดเหตูการณ์
  [color:7011=rgb(153,153,153)]ซ้ำซ้อนกับช่วงปี2530 )


 • [color:7011=rgb(224,102,102)] 4 จังหวัดชายแดนใต้ จะโหมรุกหนัก ด้วยการสนับสนุนของชาติอิสลามที่ ฝังใจเจ็บกับการลักขโมย
  โดยไม่ต้องเห็นแก่ใครหน้าไหน ผสมโรงด้วยอาวุธสงครามจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ [color:7011=rgb(255,217,102)]รัฐบาลทรราช เปิด
  สงครามชายแดนด้วย


 • [color:7011=rgb(224,102,102)]หนี้สินของชาติจำนวนมหาศาล เกิดจากเงินกู้ต่างชาติ ถูกนำมาจัดซื้ออาวุธเพื่อเอาใจทหารปูนบำเหน็จ
  พร้อมเสริมสร้างกำลังทหารหน่วยใหม่ในภารกิจค้ำจุน
  [color:7011=rgb(0,255,0)]ฐานอำนาจทรราช ด้วย [color:7011=rgb(0,255,0)]1
  กองพลรถถัง ,[color:7011=rgb(0,255,0)]1 กองพล
  [color:7011=rgb(106,168,79)][color:7011=rgb(0,255,0)]ทหารราบ และโครงการคอรัปชั่น ครั้งมโหฬาร ของรัฐบาลสมุน มูลหนี้มหาศาล ที่คนในชาติทุกคนต้อง
  แบกรับชดใช้หนี้ ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปี เพื่อปรนเปรอกิเลศตัณหา ทรราชและขี้ข้าม้าใช้ ได้เสพสุข โดยใช้เวลา
  สร้างหนี้ เพี้ยงเสี้ยวเวลาที่ต้องชดใช้


[color:7011=rgb(194,123,160)] 9. โรคคลาย [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2562-2572 • 10 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก [color:7011=rgb(224,102,102)]สูญเสียจนไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว โรคร้ายก็คลายจาก ใช้เวลาเยียวยา
  สมานแผลอีก 10 ปี

[color:7011=rgb(194,123,160)]10. หายกังวล [color:7011=rgb(246,178,107)]ตรงกับช่วง พ.ศ.2572-2582 • แผลทางกายหายดี จิตใจก็ดีขึ้นพอดี เพราะคนวุ่นวาย เมื่อ 20 ปีที่แล้วตายห่า ไปเกือบหมดสิ้น สาธุ
  "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"[color:7011=rgb(224,102,102)] [color:7011=rgb(111,168,220)]หมดทุกข์หมดโศก หายโรคภัย
หมายเหตุ[color:7011=rgb(255,0,255)] [color:7011=rgb(153,153,153)]การถอดคำแปร รหัสความหมาย พยากรณ์ข้างต้น [color:7011=rgb(204,0,0)]"รุ่งศิลา" [color:7011=rgb(153,153,153)]เป็นผู้ให้ความ
[color:7011=rgb(153,153,153)]โดยมิได้อ้างอิงถ้อยความท่านผู้ใด ... แต่แปลโดยความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นใน
[color:7011=rgb(153,153,153)]ยุคสมัย ที่สัมผัสได้ด้วยตัวเอง โดยนำเอาคำพยากรณ์ของท่าน [color:7011=rgb(142,124,195)]อ.พลูหลวง
[color:7011=rgb(153,153,153)]มาเป็นเข็มทิศส่องนำทาง ฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณของท่าน ในการอ่าน
[color:7011=rgb(153,153,153)]และตีความ อนึ่งโดยปกติผมมิได้ให้น้ำหนักความเชื่อเถือ ในเรื่องคำทำนาย
[color:7011=rgb(153,153,153)]ของ พ่อหมอดูพาณิชย์[color:7011=rgb(118,165,175)] โหนต่องแต่งตามกระแส[color:7011=rgb(118,165,175)] และ โหนใบบอก
[color:7011=rgb(153,153,153)]พรอพกานดาทั้งหลายเท่าไรนัก ยกเว้นคำเก่าโบราณที่ตกสืบทอดกันมา[color:7011=rgb(153,153,153)]และ
จากปากบรมครู ที่ถ่ายทอดเป็นวิทยาทาน

[color:7011=rgb(142,124,195)]คำพยากรณ์ของท่าน อ.พลูหลวง[color:7011=rgb(153,153,153)]นี้ถือว่าเป็น[color:7011=rgb(142,124,195)]สถิติข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์
[color:7011=rgb(153,153,153)]ที่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยวันเวลาว่า ถูกต้องกว่า 8ใน 10ส่วน โดยมิพักต้อง
[color:7011=rgb(153,153,153)]ได้รับเอกสารยืนยันรับรองความเที่ยงตรง จากบุคคลใด หรือสมาคมห้อยโหน
[color:7011=rgb(153,153,153)]แห่งประเทศไหนavatar
lucky m.
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 2803
Join date : 12/06/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ