ระดับยาปราบศัตรูพืชในพืชผักผลไม้ที่ขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนั้น อยู่ในขีดอันตราย

Go down

ระดับยาปราบศัตรูพืชในพืชผักผลไม้ที่ขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนั้น อยู่ในขีดอันตราย

ตั้งหัวข้อ  lucky m. on Mon Jul 23, 2012 5:44 am

โพสต์อยู่ที่: https://www.facebook...001542057161570


แปลโดย: ดวงจำปา

หัวข้อข่าวกล่าวว่า: ระดับยาปราบศัตรูพืชในพืชผักผลไม้ที่ขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนั้น อยู่ในขีดอันตราย

มูลนิธิผู้บริโภคได้ตรวจสอบพืชผักผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เกตชั้นนำ 14 แห่งเกี่ยวกับการปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลง มีตัวอย่างที่สุ่มมาคือ พวกกะหล่ำปลี, ผักกาดขาว, ผักคะน้ำ, ถั่วฝักยาว, ผักบุ้ง, ผักชี และพริกขี้หนู ต่างๆ

คุณภาพตัวอย่าง 7 อย่าง ได้รับการรับรองมาแล้วจากกระทรวงเกษตรฯ และส่วนที่เหลือคือสินค้าพืชผักที่ติดยี่ห้อบรรจุอยู่

รายงานกล่าวต่อไปว่า ตัวอย่างเหล่านี้ได้ถูกทดสอบโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และได้พบว่า พวกผักคะน้า, ตัวอย่างถั่วฝักยาวสองชุด, ผักชี และพริกขึ้หนู
ล้วนแต่เคลือบอยู่ด้วยยาฆ่าแมลงที่อยู่ในขีดอันตรายต่อสุขภาพทีเดียว
เนื่องจาก จำนวนสารยาฆ่าแมลงที่อยู่บนพืชผักเหล่านี้
มีระดับสูงกว่าที่ทางมาตรฐานของฝ่ายยุโรปได้กำหนดไว้

สารเคมีชื่อว่า คลอร์ไฟริฟอส (Chlorpyrifos) (สารกำจัดแมลงในศัตรูพืช)
อยู่ในระดับ 0.84 มิลลิกรัม ต่อปริมาณ 1 กิโลกรัม
ภายใต้มาตรฐานของความปลอดภัยของฝ่ายยุโรปนั้น กำหนดให้ไม่เกิน .005
มิลิกรัม (เกินมาประมาณ 168 เท่าตัว) แต่ประเทศไทย ไม่มีการสร้างมาตรฐานใดๆ
ว่า จะต้องมีจำนวนสาร คลอร์ไฟริฟอสนั้นเป็นจำนวนเท่าไร
ถึงจะเกินขีดอันตราย

สารเคมีตัวนี้จะทำให้เกิดอาการคัดจมูก, น้ำตาไหล และเพิ่มปริมาณน้ำลายในปาก
หรือไม่ก็เกิดอาการน้ำลายยืด, วิงเวียนศีรษะ คลื่นใส้อาเจียน
และมีอาการตะคริวบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้อง
รวมไปถึงการเสียการควบคุมการทรงตัวด้วย

ส่วนเรื่องถั่วฝักยาวนั้น ได้ถูกผลิตโดยบริษัทด๊อกเตอร์ ก็ยังมีสารเคมีชื่อ
คาร์โบฟูราน (Carbofuran) อีกตัวหนึ่ง ด้วยปริมาณ .007
มิลิกรัมต่อจำนวนปริมาตรพืชผล 1 กิโลกรัม ทางฝ่ายยุโรประบุว่า
ระดับความปลอดภัยจากสารคาร์โบฟูราน จะต้องไม่เกิน .02 มิลิกรัมต่อ 1
กิโลกรัม (ต่ำกว่ากฎเกณฑ์) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กำหนดในเรื่อง สารเคมี คาร์โบฟูรานไว้ว่า จะต้องไม่เกิน .01 มิลิกรัมต่อ 1
กิโลกรัม (สูงกว่าทางยุโรป 5 เท่า)

การมีสารคาร์โบฟูรานผสมอยู่กับของที่จะบริโภคนั้น ก่อให้เกิดอาการ
คลื่นใส้, หน้ามืด และมีความคิดสับสน
และถ้ามีสารเคมีเหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายในระดับสูงแล้ว
สามารถก่อให้เกิดการเป็นอัมพาตต่อระบบการหายใจรวมไปถึงการเสียชีวิตได้

เลขาธิการของฝ่ายมูลนิธิผู้บริโภค นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ได้แถลงว่า
ทางสำนักงานของเธอจะส่งผลการตรวจสอบต่างๆ
ไปให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเสนอข้อแนะนำให้ทางสำนักงาน
กระทำการเรียกร้องให้ผู้ผลิตพืชผักเหล่านี้ ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าด้วย

ในเวลาเดียวกัน นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิชีววิถี
(Biothai Foundation) ได้เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ทำการประการห้ามนำสารเคมี 4
ชนิดเข้ามาใช้ในการปราบศัตรูพืชต่อผลผลิตทางการเกษตร นั่นคือ สาร
คาร์โบฟูราน, สาร เมทโธมิล (Methomyl). สาร ไดโครไทฟอส (Dicrotophos) และ
อีพีเอน (EPN – ย่อมาจาก Ethyl-O-(p-nitrophenyl) phenylphosphonothionate)
เนื่องจาก ยาปราบศัตรูพืชเหล่านี้
ก่อให้เกิดปัญหาและความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

สารเคมีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ได้ถูกห้ามใช้ในสหภาพยุโรป,
ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศในเครือสหราชอาณาจักร, ประเทศฟินแลนด์,
ประเทศสิงค์โปร์, ประเทศอินเดีย, ประเทศปากีสถาน, ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศมายันม่า (พม่า) ด้วย

นายวิฑูรย์ได้กล่าวว่า
ได้เคยมีความพยายามจากกลุ่มผู้นำสารเคมีการปราบศัตรูพืชนี้เข้ามาในประเทศ
เพื่อบังคับให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทำการจดทะเบียนสารเคมีเมทโธนิล
และให้สารเคมีตัวนี้
ถูกนำเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อนำมาใช้ภายในประเทศได้อย่างกว้างขวาง

“การอนุญาตให้นำสารเคมีการปราบศัตรูพืชเหล่านี้เข้ามาใช้ในประเทศ
เป็นการทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน”
นายวิฑูรย์ได้กล่าวสรุป

-----------------------------------------------------

ความคิดเห็นของผู้แปล:


• ดิฉันไม่เห็นข่าวเรื่องนี้ จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทย หรือว่า
ต้องการให้คนที่อ่านภาษาอังกฤษทราบอย่างเดียวเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี
เหล่านี้? กลับไปมีข่าวใน The Nation แทน

• ผู้บริโภคจะต้องใช้น้ำสะอาดล้างสารเคมีต่างๆ ที่อยู่บนพืชผักผลไม้
เป็นเวลานานกว่าเก่า เพราะคราบสารเคมีจะติดอยู่อย่างนานทีเดียว
นี่ขนาดขายกันในซุปเปอร์มาร์เกตนะคะ ลองไปดูตามตลาดสดต่างๆ
อาจจะมีปริมาณมากกว่านี้

• บทสรุปสุดท้ายคือ มีการ วิ่งเต้น จากกลุ่มผู้นำเข้า
ให้การประกาศนำเอาสารเคมีที่หลายๆ ประเทศเขาไม่ใช้กัน
เข้ามาในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย
เรื่องนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นการทำลายสุขภาพของประชาชนในระยะยาวเลยทีเดียว

• เพิ่มเติมจาก วิกิพีเดีย: http://en.wikipedia.org/wiki/Methomyl

"...It has been found in residues on vegetables and spices in Thailand
exceeding safety standards in 2012, due to not being listed on the
Dangerous Substances Act, along with carbofuran, dicrotophos and
EPN.[4]...."

แปลว่า "....มันได้ถูกค้นพบว่า แปดเปื้อนอยู่บนพืชผักผลไม้ รวมไปถึง
เครื่องเทศในประเทศไทยด้วย และสารเคมีเหล่านี้
มีจำนวนเกินมาตรฐานความปลอดภัยในปี พ.ศ. 2555 นี้ เนื่องจากว่า สารเคมีทั้ง
4 ตัวที่กล่าวมานี้ ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อของ
ยาและสารเคมีในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ปี พ.ศ. 2544) ตามด้วยสารเคมี
carbofuran, dicrotophos and EPN.[4]...."

• เรื่องที่น่าขบคิดคือ คนไทยชอบออกไปทานอาหารข้างนอก ไม่ค่อยปรุงเอง
เนื่องจากภารกิจและมีเวลาน้อย ท่านเหล่านั้นคงจะไม่ทราบกันว่า
ผู้ปรุงอาหารเขาทำความสะอาดพืชผักผลไม้มามากขนาดไหน
ก่อนที่จะเป็นกับข้าวหรือของกินสำเร็จรูป และอีกอย่างคือ สารเคมีบางตัว
สามารถทนทานต่อความร้อนได้เป็นเวลานานกว่าปรกติด้วย


ส่วนพวกที่อยู่ในสังคมออนไลน์ ซึ่งชอบกล่าวว่า น้ำตาไหลกันพรากๆ อาจจะเป็นเพราะปฎิกิริยาจากสารเคมีเหล่านี้ก็ได้นะคะ

Doungchampa Spencer
avatar
lucky m.
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 2803
Join date : 12/06/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ