คำต่อคำ เลขาทีวีพูล แจงเหตุ ทำไมไม่ถ่ายทอดสดแผ่นดินไหว เตือนภัยสึนามิ

Go down

คำต่อคำ เลขาทีวีพูล แจงเหตุ ทำไมไม่ถ่ายทอดสดแผ่นดินไหว เตือนภัยสึนามิ

ตั้งหัวข้อ  lucky m. on Sun Apr 15, 2012 8:22 pm

พล.ท.สบโชค ศรีสาคร เลขานุการบริหาร สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) ให้สัมภาษณ์พิเศษว่า
“ระหว่าง
ที่เราจะถ่ายทอดงานพระราชพิธี ที่จะเริ่มในเวลา 16 นาฬิกาเศษ
(16.15น.-18.35น.) มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อประชาชนใน
6 จังหวัดภาคใต้ ทีวีพูล จึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ และฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยขอรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือจากศูนย์เตือนภัยฯ
จาก
นั้นนำข้อมูลเหล่านี้
มาคุยกันในกลุ่มกรรมการผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรกัน
ในระหว่างที่มีงานพระราชพิธีสำคัญและมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
เกิดขึ้น
ซึ่งขั้นตอนแรก
ทีวีพูลได้ขอข้อมูลเพื่อเตรียมแจ้งเตือนอักษรวิ่งผ่านทีวีทุกช่อง
ในที่สุดเราตัดสินใจขึ้นตัวอักษรวิ่งในทีวีทุกช่อง
ระหว่างถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี ซึ่งช่วงเวลาที่ส่งอักษรวิ่งรวมประมาณ 140
นาที ซึ่งอักษรวิ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของช่วงเวลาการถ่ายทอดสด
เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

ระหว่าง
นี้ เราก็มีแผนในการทำงานด้วยว่า
จะดำรงสถานีโทรทัศน์สำหรับถ่ายทอดสดพระราชพิธีไว้ 3 สถานี ได้แก่ ช่อง 5
ช่อง3 และNBT ส่วนอีก 3 ช่องเรามีแผนชัดเจนว่า หากสถานการณ์
หรือข่าวสารที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อประชาชนมาก
ก็ต้องถอดสัญญาณงานพระราชพิธีไปเกาะติดเหตุการณ์แทน

ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่าไทยพีบีเอส
ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะจำเป็นต้องรายงานข่าวให้ประชาชนทราบ ทางไทยพีบีเอส
จึงได้แจ้งของดรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากทีวีพูล
เพื่อไปเกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหว แต่ระหว่างนั้นสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และ
โมเดิร์นไนน์ ก็อยู่ในขั้นเฝ้าดูสถานการณ์
และเตรียมพร้อมจะถอดสัญญาณทีวีพูลออกเช่นกัน
แต่ขณะนั้นยังอยู่ในช่วงฝ้าดูสถานการณ์
แต่ระหว่าง ไทยพีบีเอส
ออกอกาาศเกาะติดเหตุแผ่นดินไหว ทางทีวีพูล ก็ได้ทำอักษรข่าวตัววิ่ง
ให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องแจ้งเตือนประชาชน ในช่วงที่ศูนย์เตือนภัยฯ
แจ้งเตือนว่า คาดว่าจะเกิดความเสียหาย 20-30 จุด พร้อมขึ้นตัววิ่งชัดเจนว่า
หากประชาชนต้องการทราบสถานการณ์เพิ่มเติม
ให้ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากช่องไทยพีบีเอส
ซึ่งขณะนั้นก็ขึ้นเป็นตัววิ่งในงานพระราชพิธี เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ
ถือว่าเราทำสมบูรณ์ที่สุดแล้ว และในความเห็นส่วนตัวของผม
และมีแผนปฎบัติและแผนรับสถานการณ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทำตัววิ่ง
ตามด้วยรายงานช่องหนึ่งถอดออกไป และแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
และเวลาต่อมาช่องโมเดิร์นไนน์ และช่อง 7 จึงงดสัญญาทีวีพูล
และไปเกาะติดรายงานสถานการณ์เช่นกัน

ทั้ง
นี้ จะเห็นได้ว่าการรายงานของสถานีข่าว มันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ
ตรงนั้น แต่เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ หรือนักวิชาการ
ที่คาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิดเหตุ เพื่อแจ้งเตือนประชาชน
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่สำหรับทีวีพูล
เรายังต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีต่อไป
เพราะเป็นงานสำคัญของประเทศ แต่ในช่วงเวลาเดียวกันเราก็ได้รายงานข่าวพร้อมๆ
กันด้วย ซึ่งส่งที่เราทำ มีแผน มีขั้นตอน และหารือกันตลอดในการทำงาน
ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะทำอะไรโดยพละการ เราหารือตลอด ผู้บริหารทุกท่าน
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เกาะติดสถานการณ์ตลอด

ซึ่ง
ศูนย์ถ่ายทอดสดที่นี่ (กองสลาก คอกวัว)
ก็เอาคนที่ว่างจาการถ่ายทอดสดไปหาข้อมูลว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง
เพื่อให้อักษรวิ่งที่ออกไปต้องน่าเชื่อถือและถูกต้อง
ซึ่งคิดว่าการทำงานของเราน่าจะถูกต้องและรอบคอบที่สุดแล้ว
คนที่ตาม
ข่าวอาจเข้าใจผิดคิดว่า เราไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ขอยืนยันว่า
เราทำกันตลอดครับ และจากการทำงานครั้งนี้
จะเห็นว่าเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในระหว่างถ่ายทอดสดงานพระราช
พิธี เราจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานครั้งนี้รวมทั้งข้อขัดข้อง
เอาไปเป็นบทเรียนและปรับปรุงการทำงานในอนาคต ว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งจะเป็นข้อปฎิบัติร่วมกันในบรรดาสถานีโทรทัศน์ 6 ช่องที่ร่วมกันทำงาน
ผม
ว่าผมทำดีที่สุดแล้ว เพราะเราไม่ได้ทำคนเดียว
ที่นี่เป็นศูนย์ถ่ายทอดสดพระราชพิธี เกี่ยวกับราชพิธี
ไม่ใช่ศูนย์รายงานข่าว ซึ่งการดึงข่าว ดึงข้อมูล หรือจะเอาข่าวมาออกอากาศ
ก็ต้องประสานทุกช่อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารทุกช่อง
ไม่ใช่เรื่องที่เราละเลย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้สถานี
โทรทัศน์แต่ละช่อง ตัดสินใจเปลี่ยนจากงานพระราชพิธีไปเกาะติดเหตุแผ่นดินไหว
ก็คือข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
และเหตุการณ์อัพเดทจากผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดในแต่ละพื้นที่
ซึ่งแต่ละคนจะรายงานเข้ามาตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ
และทางสถานีจะแจ้งเข้ามาที่ศูนย์แห่งนี้ โดยเฉพาะช่อง 11
ซึ่งเป็นข้อมูลของทางราชการ ซึ่งจะต้องดูว่าหากสถานกาณ์ตรงนั้น ใช่เลย
คือเกิดอะไรขึ้นมาตามที่คาดกันแล้ว ไม่ต้องห่วงครับ เราถอดเหลือเพียง 2
ช่อง ทุกช่องจะลงไปเกาะติดหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชน
แต่ตอนนั้นยังใช้
คำว่า”คาดว่า” ระหว่างนั้นเราติดตามข้อมูลและสถานการณ์จากต่างประเทศไปด้วย
แต่ประเมินว่าอาจมาไม่ถึงไทยแน่นอน แล้วก็เป็นเช่นนั้น ซึ่งทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าเรานั่งคิดกันเอาเอง แต่เรามีนักวิชาการที่ทำงานร่วมกัน
เราวิเคราะห์กันถึงว่า พื้นที่ที่กีดขวางทางสึนามิเป็นอย่างไร
สินามิมีขนาดเท่าไร อยู่ตรงไหน เป็นอย่างไร จะมาถึงไทย ยังไง เราวิเคราะห์
เกาะติดข้อมูลกันตลอด และต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้
เราวางแผนกันไว้หมดทุกขั้นตอนครับ ครั้งนี้ก็ถือว่าทำได้ 90%
ระหว่าง
งานพระราชพิธี เราทำอักษรวิ่งออกเยอะมาก ซึ่งก็ต้องขอบคุณสำนักพระราชวัง
ท่านก็เห็นด้วยและเป็นห่วงเป็นใยเรื่องที่เกิดมาก
พอผมประสานไปตั้งแต่เริ่มต้นเหตุแผ่นดินไหวที่ศูนย์เตือนภัยฯ ท่านบอกว่า
ทำอะไรก็ทำ ขอแต่อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน จะถอดกี่ช่องก็ได้ ไม่มีปัญหา
แต่ขอให้ประชาชนของท่านอย่าเดือดร้อน คือเป็นข้อห่วงใยของเบื้องบน
จะถอดกี่ช่องก็ได้ ให้ทำเต็มที่ และจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น
ท่านให้อิสระเราในการคิดและทำงานเต็มที่
ซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เรามีอิสระในการตัดสินใจของเรา
ไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้น ครั้งนี้ไม่มีการกดดันจากใคร ทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือหมด จะถอดหรือจะทำกี่ช่องก็ได้
แต่การที่ไม่ถ่ายทอด
เหตุแผ่นดินไหวทุกช่อง เพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ
และงานพระราชพิธีก็เป็นพิธีสำคัญมากของประเทศไทย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายตั้งใจทำงาน”
ขอบคุณข้อมูลจาก patnews.wordpress.com
avatar
lucky m.
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 2803
Join date : 12/06/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: คำต่อคำ เลขาทีวีพูล แจงเหตุ ทำไมไม่ถ่ายทอดสดแผ่นดินไหว เตือนภัยสึนามิ

ตั้งหัวข้อ  goosehhardcore on Tue Apr 17, 2012 11:16 am

Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Shocked Shocked Shocked silent silent silent silent silent silent scratch scratch scratch
avatar
goosehhardcore
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 6012
Join date : 12/06/2010
ที่อยู่ : Bangkok Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ