ความเป็นมา “ จากสนามหลวงสู่ตลาดนัดจตุจักร ”

Go down

ความเป็นมา “ จากสนามหลวงสู่ตลาดนัดจตุจักร ”

ตั้งหัวข้อ  lucky m. on Wed Jan 04, 2012 8:00 pm

พ.ศ.2491 ในสมัยจอมพล
ปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้มีตลาดนัดทุกจังหวัด
และกรุงเทพมหานครได้เลือกสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด ต่อมาในปี 2492
ได้ย้ายมาจัดตลาดนัดที่พระราชอุทยานสราญรมย์เป็นระยะเวลา 8 ปี
จึงย้ายออกมาตั้งอยู่บริเวณสนามชัยในวันที่ 29 ธันวาคม
2500เป็นการชั่วคราวและย้ายกลับมาจัด
ตลาดนัดที่สนามหลวงเช่นเดิมในวัน
ที่5 ธันวาคม พ . ศ . 2501 ต่อมาในปี 2521 สมัยพล.อ.เกรียงศักดิ์
ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
ของชาวกรุงเทพมหานคร
และชาวต่างจังหวัดและใช้สนามหลวงเป็นสถานที่จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
จึงประกาศไม่ให้ใช้สนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัดอีกต่อไป
และมอบหมายให้
นายเชาว์วัศน์ สุดลาภา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุมให้ดำเนินการไปตามนโยบายตลาดนัดจึง
ย้ายมาจัดในพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยตอนต่อจาก
สวนจตุจักรด้านทิศใต้โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 42 ล้านบาท
ซึ่งสามารถดำเนินการได้สำเร็จเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2525

ต่อมาในสมัยพลเรือเอกเทียม มกรานนท์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ใช้ชื่อว่าตลาดนัดย่านพหลโยธิน พ.ศ.2530
ในสมัยที่พลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้เปลี่ยน
ชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับสวนสาธารณะบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า"สวนจตุจักร"
โดยเปลี่ยนมาเป็นตลาดนัดจตุจักรและภายใต้การ
ดำเนินงานของพันเอกวินัย
สมพงษ์ซึ่งเป็นเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นผู้อำนวยการตลาด
นัดได้พัฒนาด้านกายภาพของตลาดนัดโดยทำการก่อสร้างแผงค้าให้เป็น
อาคาร
กึ่งถาวรแทนเต็นท์ และแบ่งกลุ่มแผงค้าตามประเภทของสินค้าเป็น 26 โครงการ
ต่อมาได้มีการเวนคืนพื้นที่เพื่อสร้างรถไฟใต้ดินและมีการชดเชยพื้นที่ทำให้
เกิดโครงการในฝัน
ขึ้นรวมเป็น 27 โครงการ
ตลาดนัดจตุจักรมีสินค้าให้เลือกสรรหลากหลายในแต่ละโครงการลักษณะการค้าขาย
ที่ตลาดนัดสนามหลวงนั้นมีลักษณะเป็นแผงลอยไม่ถาวรแต่เมื่อย้ายมา
อยู่ที่
ตลาดนัดจตุจักรลักษณะการค้าขายเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลูกสร้างอาคารกึ่งถาวร
ขึ้นมีลักษณะเหมือนตลาดโบ้เบ้มากว่าตลาดนัดสนามหลวงปัจจุบันตลาดนัดจตุจักร
มีโครงการ
ต่างๆจำนวน 29 โครงการแบ่งเป็น
- แผงค้ากึ่งถาวร จำนวน 8,827 แผงค้า
- แผงค้าต้นไม้ จำนวน 837 แผงค้า

วัตถุประสงค์
-

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบอาชีพค้าขายในทำเลที่เหมาะสม
เป็นครั้งคราว
โดยเฉพาะสินค้าประเภทพืชผักผลไม้ที่เกษตรกรผลิตขึ้นเองแล้วหาตลาดจำหน่าย
ไม่ได้ การนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดนัดเป็นการช่วยฝึกฝนให้เป็นช่องทางและประสบการณ์ในอาชีพค้าขายต่อไป
-
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการรวมสินค้าหลาย ๆ ประเภทไว้ ณ
สถานที่เดียวกัน ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าหลายชนิด
ในที่หลายแห่งช่วยประหยัดเวลาและ
ค่าพาหนะ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- เพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้าที่เคยจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสนามหลวงเดิม นำสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

..........................................................................

นี้คือมรดกจากรัฐบาลที่มีนายกเป็นทหาร ที่มองการใกล เพื่อประชาชน


avatar
lucky m.
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 2803
Join date : 12/06/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ