4เดือน"นายกฯหญิง" เสียงจากองค์กรสตรี

Go down

4เดือน"นายกฯหญิง" เสียงจากองค์กรสตรี

ตั้งหัวข้อ  lucky m. on Mon Jan 02, 2012 2:49 pm


4เดือน"นายกฯหญิง" เสียงจากองค์กรสตรี


« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 03:44:59 PM »
เพราะเป็น "นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย"

เพราะเป็น "นายกรัฐมนตรี" ที่เข้ามารับศึกหนักชนิดที่นายกฯชายหลายคนยังไม่เคยประสบ

นั่นคือวิกฤตมหาอุทกภัยในรอบ 50 ปี

4 เดือนในการเข้าดำรงตำแหน่ง "นายกฯหญิง" อาจเจออุปสรรคปัญหาในหลายด้าน
ทำให้อาจยังไม่เห็นผลงานเด่นชัด

แต่ 4 เดือนของ "นายกฯหญิง" ได้สะท้อนบทบาท ภาพลักษณ์ จุดเด่น จุดด้อย
ที่ควรปรับปรุง และมีงานใดที่เป็น "งานร้อน" รออยู่ในปี "55

ตัวแทนองค์กรสตรีร่วมให้มุมมอง

นางสุทธินี เมธีประภา

ประธานฝ่ายกฎหมาย สภาสตรีแห่งชาติฯ


การบริหารงานของนายกรัฐมนตรี นโยบายต่างๆ ที่แถลงไว้ยังไม่นำไปสู่การปฏิบัติ
เพราะเกิดปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงต้องให้เวลานายกฯ ทำงาน

จากการประเมินการแก้ปัญหาน้ำท่วม พบว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
มีนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการบริหาร ขาดผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
ทำให้การทำงานไม่เป็นระบบ ต่างคนต่างทำ

อยากให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ ลุยงานมากกว่านี้
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องจริงจังและยั่งยืน

ภาพลักษณ์ของผู้หญิงคือความสมานฉันท์และประนีประนอม
อยากเห็นบ้านเมืองสุขสงบ อะไรที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก
ไม่อยากให้นายกฯ นำมาเป็นประเด็น เช่น
พ.ร.ฎ. อภัยโทษ ควรทำงานเพื่อแก้ปัญหาใหญ่หรือปัญหาเฉพาะหน้า

ส่วนประเด็นของผู้หญิงที่ควรผลักดันคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางเพศ
ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศทุกมิติในสังคม
รวมถึงเรื่องกองทุนพัฒนาสตรี ซึ่งนายกฯ เคยแถลงนโยบายไปแล้ว ให้นำมาสู่การปฏิบัติจริง

น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล


คนเป็นผู้นำสำคัญที่ความสามารถ กล้าตัดสินใจ ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ
บางคนมีโอกาสแต่ขาดการพิจารณา
นายกรัฐมนตรีต้องกลับไปมองโพลทั้งหลายในเรื่องการตั้งทีมงานต่างๆ
ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคง เศรษฐกิจ
ภาพโดยรวมยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควร ปัญหาน้ำท่วมทำให้สถานการณ์แย่ลง

ในเมื่อการบริหารจัดการ นายกฯ เน้นปรองดองและความสามัคคี
ก็ต้องกลับไปดูองคาพยพลูกทีมในครม.ว่า สัมพันธ์กันหรือไม่
แม้ข้อดีของความเป็นหญิงคือความละเอียดอ่อน อ่อนน้อม
แต่ความอ่อนน้อมอย่างเดียวยังไม่พอ
ยังมีเรื่องข้อมูล ประสบการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจ

สิ่งที่อยากเห็นเมื่อรัฐมนตรี ข้าราชการทำผิดพลาด
นายกฯ ต้องใช้ความกล้าหาญในการตำหนิ ซึ่งยังไม่เห็นตรงนี้
ที่สำคัญนโยบายที่ขายฝันไว้อย่างเช่นกองทุนพัฒนาสตรี
ซึ่งน่าเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชั่น แต่เมื่อขายโฆษณาไปแล้วต้องทำให้ได้

ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
บริหารเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม
เห็นชัดเจนว่าขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ประเทศไทยมีนโยบายด้านสวัสดิการสังคม
แต่การทำงานยังเน้นเรื่องสังคมสงเคราะห์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดี
เพราะไม่ได้มองคนอย่างมีศักยภาพและมีความสำคัญ
จะทำอย่างไรเพื่อดึงศักยภาพของประชาชนหรือผู้หญิงให้มีส่วนร่วม
อุปสรรคทำให้ปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศระหว่างหญิงชายไปไม่ถึงไหน

นายกรัฐมนตรีต้องใช้พลังความสามารถของพรรครัฐบาล
ที่มีจำนวนเสียงมากทำเรื่องกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมเรื่องนโยบายความเสมอภาคระหว่างเพศระหว่างหญิงชายอย่างจริงจัง

ช่วงที่นายกฯหญิงเข้ามารับตำแหน่ง ประเด็นผู้หญิงที่ชัดเจนที่ทำให้ผู้หญิงมีศักดิ์ศรี
และหลักประกันความเสมอภาคยังไม่ค่อยมี นายกฯ ต้องกลับไปดูทีมที่ปรึกษา
ขณะเดียวกันนายกฯ ต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจ แนะนำ หากมีประเด็นเกี่ยวกับเพศหญิง
นายกฯ ควรใช้ความเป็นหญิงเข้าไปเสนอแนะหรือร่วมตัดสินใจ อย่านั่งฟังอย่างเดียว

เชื่อว่านายกฯยิ่งลักษณ์ขยันและเหนื่อยมาก เพราะรับหน้าที่ใหญ่หลวง
ที่ทุกคนฝากความหวังไว้ ถ้ามีความพยายาม ทำให้ผลงานประจักษ์
จะสร้างบารมีให้นายกฯ ยังให้กำลังใจท่าน ท่านต้องกล้าหาญ เพิ่มวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ

ที่สำคัญไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์ ทำงานอะไรต้องทำการบ้าน ซ้อมและทบทวนบ่อยๆ

จิตรา คชเดช

ประธานสหภาพแรงงานไทรอาร์ม (Try Arm)


การเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของน.ส. ยิ่งลักษณ์เป็นความคาดหวัง
แต่พอเข้ามาดำเนินการจริงๆ ปัญหาต่างๆ
ที่คิดว่าจะได้รับการแก้ไขยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม ประกอบกับเกิดภาวะน้ำท่วม
คิดว่ายังไม่มีผลงานที่น่าพอใจ
แต่เมื่อจัดการปัญหาน้ำท่วมแล้วปัญหาเหล่านี้ต้องคลี่คลายอย่างรวดเร็ว

คุณยิ่งลักษณ์ทำหรือไม่ทำก็ไม่พูด
ต่างจากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ที่ชอบพูดก่อน พูดดีและสามารถพูดให้คนรู้สึกมีความหวังมาก
แต่คุณยิ่งลักษณ์ถึงแม้จะทำก็ไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้ทำก็ไม่พูดอะไร เราก็ไม่รู้จะทำหรือเปล่า
ด้วยท่าทีของคุณยิ่งลักษณ์ที่พยายามลดความขัดแย้ง รอมชอม ปรองดอง

นายกฯ หญิงต้องกล้าทำตามความต้องการของประชาชน
บางเรื่องควรรอมชอม
บางเรื่องต้องกล้าเผชิญความจริงและความต้องการของประชาชน

เรื่องสำคัญที่ต้องทำคือกรณีการสลายการชุมนุม
การให้ประกันตัวคนที่ถูกดำเนินคดีถูกกล่าวหาถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
อันนี้เป็นความขัดแย้งหลัก
ไม่ควรทำงานตามกระแส ไม่ควรแข่งขันตามความต้องการของฝ่ายตรงข้าม

ในเรื่องเสรีภาพการตั้งสหภาพแรงงาน รัฐบาลควรเข้ามาดูเป็นพิเศษ
เพราะทั่วโลกสนับสนุนเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงาน
และเรื่องความปลอดภัยจากการทำงานต้องมี

ส่วนเรื่องกฎค่าจ้าง เป็นนโยบายหาเสียงของรัฐบาล
คิดว่าไม่ควรเลี่ยงหรือชะลอเวลาต่อไป เพราะนโยบายนี้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล

ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล


คนในสังคมไม่ถึงกับมองว่า นายกฯ บริหารงานไม่ได้ แต่ยังให้โอกาส
เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานก็พบกับปัญหาน้ำท่วม มีปัญหาในการบริหาร
แต่พอตั้งสติจะมองเห็นองคาพยพของรัฐมนตรีว่าเป็นอย่างไร

นายกฯ มีจุดแข็งตรงที่เป็นคนยอมรับข้อติติงแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข อดทนสูง
เมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆ เช่น ร้องไห้ พูดไม่ชัดก็รับฟัง ไม่ตอบโต้
ซึ่งเป็นข้อดี อยากให้รักษาไว้แล้วนำมาปรับปรุง

ที่ผ่านมาผลงานนายกฯ มีหลายเรื่อง เช่น นโยบายรถยนต์คันแรก จำนำข้าว ค่าแรงขั้นต่ำ
แต่เนื่องจากน้ำท่วมทำให้ชะงักงัน สิ่งที่ไม่อยากให้รัฐบาลลืม คือ
หลังน้ำท่วมไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายที่เป็นแรงงาน
ยังมีกลุ่มผู้หญิงที่สูญเสียทั้งเรื่องการงานรวมถึงภาคการเกษตร
ที่ต้องการเงินทุนมาเยียวยา จึงไม่อยากให้ทิ้ง "กองทุนพัฒนาสตรี"
เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มที่สูญเสีย
กลุ่มสตรีผู้ประสบปัญหา ให้ได้พัฒนาอาชีพและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง

อยากให้เร่งเดินหน้ากองทุนพัฒนาสตรี กฎหมายต่างๆ เช่น
ความไม่เท่าเทียมของหญิงชาย
พ.ร.บ.ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
นโยบายที่รับปากกับประชาชนอย่าให้ชะงัก รวมถึงเรื่องอื่นๆ
ที่ทำให้ประชาชนเข้มแข็งต้องเดินหน้า

นอกจากนี้อยากให้รัฐให้ความสำคัญกับภาคประชาชนในการรวมกลุ่ม
ไม่ใช่มองแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว
แต่ต้องทำให้ชุมชนแข็งแรง จากวิกฤตน้ำท่วมเห็นได้ว่า
หากชุมชนใดมีบทบาทปัญหาจะคลี่คลาย
จึงอยากให้หยิบมาวางเป็นยุทธศาสตร์
และดึงภาคประชาชนเข้าไปร่วมแก้ปัญหา
เพราะเห็นชัดว่าน้ำท่วมครั้งนี้รัฐทำงานคนเดียวไม่ได้

สุดท้ายอยากให้มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รณรงค์ให้ลดการดื่ม และลดอบายมุขต่างๆ เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชน

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

รอง ผอ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมต้องถือว่ารัฐบาลสอบตก
เนื่องจากขาดการทำงานเชิงยุทธศาสตร์

ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลที่แล้ว
เพราะเป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่มีการพัฒนาประเทศ
เราไม่มีระบบผังเมืองที่เป็นไปได้
ส่วนระบบข้าราชการประจำ อ่อนแอ ไม่ประสานงานกัน

เมื่อปัญหาเกิดขึ้น กระบวนการรับมือไม่มีประสิทธิภาพ
แม้ว่าจะเห็นความจริงใจ ความเอาใจใส่
แต่เนื่องจากการทำงานไม่มีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์
จึงกลายเป็นการทำงานที่ไล่ตามปัญหาไปเรื่อยๆ
ขณะที่รัฐมนตรีหรือมือไม้ของนายกฯ ที่เข้ามาทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพ

ภาพรวมสังคมไทยยังยอมรับตัวนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับเลือกเข้ามา เห็นความตั้งใจจริง ความขยันขันแข็ง
สิ่งที่นายกฯ ต้องปรับปรุงคือ "กุนซือ" หรือคณะที่ปรึกษาของนายกฯ
หากไม่มีคณะทำงานรอบตัวที่รอบด้านและเข้าใจลักษณะการทำงานนายกฯ จะลำบาก

ในสมัยนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีข้อด้อยคือเป็นคนไม่มีลูกตาม
เมื่อคิดสิ่งต่างๆ ขึ้นมาแล้วต้องทำ แต่ปรากฏว่า กระบวนการทำงานที่ติดตามไม่มีเลย
และนายอภิสิทธิ์พึ่งพิงข้าราชการประจำเยอะ
ดังนั้นสิ่งที่นายกฯ ปัจจุบันต้องเรียนรู้คือ
รู้จักข้อเสียและข้อเด่นของอดีตนายกฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
และต้องเรียนรู้ว่าจะหาคนที่มาทำงานเป็นกุนซือต้องเลือกอย่างไร

ประเด็นที่สอง นายกฯ ขึ้นมาด้วยเสียงมวลชนเสื้อแดง
จึงต้องเอาใจใส่เรื่อง 91 ศพ คนที่ถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งเรื่องสองมาตรฐาน
และเรื่องมาตรา 112 หรือ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"
นายกฯ ต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้
แต่นายกฯ ใช้กระบวนการแบบเดิมที่พยายามปิดเว็บไซต์อย่างสมัยรัฐบาลกึ่งๆ เผด็จการทำกัน
อันนี้ไม่เห็นด้วย ควรมีกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน

ปีนี้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ต้องชัดเจนว่าจะมีกระบวนการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
เรื่องการจัดการน้ำอย่างไร สิ่งที่ต้องเจอแน่ๆ คือ
ภัยพิบัติอื่นๆ ต้องทำพร้อมกัน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ


http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROc1lXUXdNVEF4TURFMU5RPT0=&sectionid=TURNeE5BPT0=&day=TWpBeE1pMHdNUzB3TVE9PQ==

avatar
lucky m.
Hero gen.seh member
Hero gen.seh member

จำนวนข้อความ : 2803
Join date : 12/06/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ